Thử
 
 
Quản lý danh sách Thiết kế thông điệp Chiến dịch khuyến mãi Tính năng nâng cao
Báo cáo chiến dịch Chia sẻ
Chia sẻ báo cáo của chiến dịch với khách hàng của bạn, đồng nghiệp hay đối tác kinh doanh của một liên kết HTTP bảo hộ mà không tiết lộ mật khẩu đăng nhập của bạn. Bạn cũng có thể che dấu địa chỉ email của báo cáo để bảo vệ dữ liệu.
Báo cáo chia sẻ cũng được hỗ trợ. Bạn có thể chia sẻ các báo cáo cá nhân bằng cách gửi các URL chia sẻ với khách hàng, đồng nghiệp của bạn hoặc đối tác kinh doanh trên toàn thế giới. Bạn có tùy chọn để che dấu địa chỉ email trong tình hình mà bạn chỉ muốn chia sẻ thông tin hiệu suất chiến dịch thay vì toàn bộ danh sách email. Tất cả mọi thứ được phân phối trong thời gian thực.